บุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์

bossผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- หัวหน้าสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

boss2ดร.มงคล ทะกอง
- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 089-7109139

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  

Pooนางสาวนพวรรณ ระวันสุ
- เจ้าหน้าที่ธุระการ
- ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ
-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
 โทรศัพท์ : 0945915947

 

 
   
ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
tonnนายวสี แดงประวัติ
- หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายฯ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
- โทรศัพท์ : 0918615997
sertนายประเสริฐ หูตาชัย
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- 0930686740
joนายนิธิเวทย์ เจียมวิจตร
- นักวิชาการศึกษา
- ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ
- หัวหน้าฝ่ายสำนักงานธุรการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- 0841557450

Noomนายมนตรี เพ็งพรหม
- เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
   
ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

nuengนายยนนทวิทย์  ภูมิสะอาด
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปรแกรมฯ
- นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
 โทรศัพท์ : 042-211-040-1720

นางสาวจิรันธนิน ทองธิราช
- นักวิชาการศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายอบรมฯ
- ฝ่ายสำนักงานธุรการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0992287982

นายปฐวี ประทาน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0894169817

chayนายเปรมินทร์ อุ่นมณี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0898416173
darkmanนายวัชรพงศ์ แก้วพิลา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ammนางสาวศศิธร ศรีกงพาน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง  
pockนายเจษฎา อินทรประพันธ์
- หัวหน้าฝ่ายบริการฯ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0814719608

wannนายพิทักษ์ ไชยจงมี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0857560078

   

fordนายนิธิกร ภาสอน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0880617194

paeนายวีระพงษ์ อันทะแขก
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ : 0933716624

คุณอยู่ที่: Home โครงสร้าง/บุคลากร

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network