การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

132723435 730726630896050 6797670161732067625 n

คุณอยู่ที่: Home การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network