บริการซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ Trend Micro Officescan

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้บริการ โปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro Officescan แก่ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สิ่งสำคัญในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro OfficeScan

     - ในกรณีที่เครื่องของท่าน มี Antivirus ตัวอื่นอยู่แล้ว ให้ทำการ Uninstall ออกก่อน แล้วจึงติดตั้ง Trend Micro OfficeScan

     - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Trend Micro OfficeScan คลิกที่นี่

 

ระบบป้องกันไวรัสจะทำการ Scan โดยอัตโนมัติ
ในช่วงเวลาที่ระบบกำลัง Scan อาจจะมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำงานช้าบ้าง
ขอให้ User ที่ใช้บริการพึ่งเข้าใจในจุดนี้ด้วย

คุณอยู่ที่: Home Trend Micro Officescan

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network