G Suite for Education

 g suite900

 

G Suite for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud services) เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย (@udru.ac.th)

G Suite for Education ประกอบด้วย

• Gmail – บริการ email ภายใต้ domain @udru.ac.th พื้นที่ใช้งานไม่จำกัด

• Google Drive – พื้นที่จัดเก็บไฟล์ พื้นที่ใช้งานไม่จำกัด ยังสามารถแชร์ไฟล์กับบุคคลอื่นได้

• Google Sites –บริการเว็บไซต์ส่วนตัวจากระบบสร้างอัตโนมัติ สามารถสร้างเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือของ google สร้างเว็บไซต์ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

• Google Calendar – โปรแกรมจัดการตารางเวลา-บันทึกกิจกรรม และทำการนัดหมาย ทำให้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือน และยังสามารถแชร์ตารางกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้

• Google Docs, Sheets, Slides – บริการระบบเอกสาร online สามารถแชร์ เอกสารต่างๆที่สร้างขึ้น ทำให้สามารถทำงานเอกสารร่วมกันได้

• Google Classroom – เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

• Google Hangout - เป็น Application Chat สำหรับการติดต่อสื่อสาร ผ่านการ chat หรือ Video Call โดยจะสามารถ Video Call พร้อมกันได้ทีละหลายๆคน

 

นอกจากนี้ยังมี application อื่นๆ ภายใต้บริการของ Google ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยใช้งานได้
โดยไม่มีค่าบริการ

สนใจสมัครใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 17 ห้อง 17301
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1737 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download แบบฟอร์มขอใช้งาน คลิกที่นี่ !!! 

 

คุณอยู่ที่: Home การให้บริการ G SUITE FOR EDUCATION

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network