การให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้เปิดให้บริการ Web hosting ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับนักศึกษา

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรนักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

สำหรับบุคลากร
   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302


รายละเอียดการใช้งาน

   Domainname : http://hosting.udru.ac.th/~your username

   Host : hosting.udru.ac.th


   Protocal : SFTP


   Login Type : Normal (ปกติ)


   ** แนะนำให้ใช้ โปรแกรม FileZilla ในการ FTP http://filezilla-project.org/download.php **


   หลังจากที่ ท่านผู้ใช้ ได้ทำการ ftp เข้ามาที่ระบบแล้ว  ผู้ใช้ต้องเอาข้อมูลที่เกียวกับงานเว็บไซต์ทั้หมด ใส่ไว้ที่ folder ชื่อ public_html
   เว็บไซต์จึงจะแสดงผลได้

   ** สำหรับท่านที่ต้องการใช้ ฐานข้อมูล mysql ให้ติดต่อที่ห้อง 17302 **