อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับ HPE Aruba Networks และ...

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom

อ่านเพิ่มเติม...

G Suite for Education

อ่านเพิ่มเติม...

NTP Server มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network