บริการสารสนเทศที่ดี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลงานวิชาการ สนับสนุนงานบริหารสถาบัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

online app udru

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network