ประกาศการใช้งาน Google Workspace For Education

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการใช้งาน Google drive และ One drive

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกการบันทึก VDO บน Google meet

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฟีจเจอร์ใหม่มาแรง Microsoft & Power Platform”

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฟีจเจอร์ใหม่มาแรง Microsoft & Power Platform”

อ่านเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพลเมืองในสุค Next Normal

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom

อ่านเพิ่มเติม